HUURVOORWAARDEN

Algemeen

Degene die de huurovereenkomst afsluit is aansprakelijk voor alle betalingen. Tevens is hij aansprakelijk voor de door hem, medehuurders, huisdieren of eventuele gasten veroorzaakte schade, ook indien deze schade, na zijn vertrek uit de chalet, vastgesteld wordt. De chalet dient door de huurder en zijn medebewoners met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

Reserveren en prijs

Een reservering gebeurt via de website en na een bevestigende mail van “chaletsbarvaux” met een link naar ' huidige status' , Het is pas geldig vanaf het moment, dat “chaletsbarvaux” de helft van de vereiste waarborg heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning die hij heeft gehuurd. De geldige prijzen zijn enkel deze die op de website staan en in uw contract. Oude prijzen op reclamesites zijn niet meer geldig. De prijzen per chalet zijn berekend per weekend, midweek, week of voor periodes van bepaalde feestdagen . BTW is hier niet van toepassing. Bij het reserveren vragen we steeds om uw gegevens ( naam, adres, gsm en bankrekeningnummer waarop de waarborg mag teruggestort worden) in te vullen. Zo kan “chaletsbarvaux” het contract opmaken. De helft van de te betalen waarborg dient te gebeuren binnen de 8 dagen na contractdatum.

Betaling van de huurprijs en opzenden sleutels

Het volledig bedrag van de huurprijs plus de kosten en de opties, samen met de andere helft van de waarborg moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door “chaletsbarvaux” zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail krijgen met het verzoek het restant binnen de 3 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de huur door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. “Chaletsbarvaux” heeft dan het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient de  betaling van de volledige huurprijs, kosten en opties en de volledige waarborg direct gestort te worden. Indien de reservering binnen de 2 weken voor de aanvang van huurperiode plaats vindt , moet men het betalingsbewijs door mailen. Eén tot twee weken voor de huurperiode worden de sleutels met routeplan en laatste richtlijnen opgezonden.

Waarborg

Bij het reserveren van de huurperiode wordt dus de helft van de waarborg betaald binnen de 8 dagen na contractdatum. De andere helft wordt betaald binnen de 6 weken voor de huurdatum.Het bedrag van de waarborg staat op het huurcontract vermeld en wordt conform de wet binnen 2 weken na ontvangst van de sleutel teruggestort, verminderd met de kosten bij extreem hoog verbruik van gas/water/elektriciteit of van internet. De extra kosten om naar het containerparkt te gaan door  'chaletsbarvaux' en het herstel van eventueel geconstateerde schade aan de woning of het meubilair worden ook afgetrokken van de waarborg.

Laden van elektrische auto's

In de huurprijs is een normaal verbruik van elektriciteit voorzien. Het laden van elektrische auto’s valt niet onder ‘normaal verbruik’.
Het is dan ook verboden om aan de chalet een elektrische auto te laden.
Bij vaststelling dat deze afspraak niet wordt nageleefd, zal een meerprijs van 0.70 euro/kWh aangerekend worden.
Op onderstaande link zijn laadpalen in de onmiddellijke omgeving te vinden  https://nl.chargemap.com/map

Personen en huisdieren

De chalet voorziet slaapplaats voor 8 personen en een baby. Meer personen worden niet toegelaten. Zo ook geen tenten, caravans of motorhome. Indien dit aantal overschreden wordt, wordt er 25% van de huursom per extra persoon aangerekend en zal dat worden ingehouden van de waarborg.

Maximum 4 huisdieren zijn welkom, maar we dulden geen dieren in zetels, stoelen of in de slaapkamers .Ook op de 1ste verdieping zijn ze niet welkom. Bij het vaststellen van een overtreding op deze regel zal “Chaletsbarvaux” 30 euro van de waarborg afhouden voor de extra kosten van de poetsvrouw.Hondenpoep in de tuin moet verwijderd worden.
We wijzen alle verantwoordelijkheid af wanneer een huisdier ontsnapt en ergens schade toe brengt. 
Honden dienen behandeld te worden tegen teken en vlooien!
Tijdens wandelingen, gelieve steeds de hondenpoep op te ruimen. 

Linnengoed

' Chaletsbarvaux ' zorgt  dat de bedden GRATIS gedekt  zijn bij aankomt. Bij het boeken moet je het juiste aantal bedden opgeven. 2 weken voor vertrekdatum vraagt ' chaletsbarvaux' via mail om nog eens het juiste aantal opgegeven bedden na te zien. 
Bij het verlaten van de chalet wordt wel verwacht dat je het bedlinnen aftrekt en op het bed achterlaat.
 
Ter info : lakenophaal dienst 
Op dinsdag en vrijdag morgen komt een firma het bedlinnen ophalen uit ons lakenmagazijn. Zij betreden een afgesloten pad , aan de zijkant van de tuin. Op maandag en vrijdag komt de poetsvrouw de gestreken lakens ophalen om de bedden te kunnen opmaken in de chalets voor de nieuwe huurders.

Sleutel

De sleutel wordt 1 à 2 weken voor vertrek opgezonden. Je krijgt dan van " chaletsbarvaux" een mail met de mededeling dat de sleutel verzonden is en met de laatste richtlijnen over het gebruik van de chalet.Lees die aandachtig AUB om zo problemen te vermijden. Na jullie verblijf moet de sleutel terug opgezonden worden in een GEWATTEERDE enveloppe en AANGETEKEND.

Aankomst en vertrek

De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats op vrijdagavond vanaf 17u of maandagavond vanaf 17u tenzij anders is overeengekomen. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek op maandag- of vrijdagmorgen of om 20 u de zondagavond bij weekend verhuring (  tenzij anders afgesproken ).
De aankomst- en vertrekuren zijn steeds terug te vinden in het contract of ' huidige status'
Bij te vroege aankomst  loop je het risico dat de chalet niet meer gepoetst zal worden en de schoonmaakkosten zal niet terug betaald worden .

Er mogen geen meubels verzet worden, dus ook geen bedden!

Alle losbladige informatie of informatie op de Internetsite betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw verstrekt. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal “chaletsbarvaux” de huurder hierover informeren, doch dan kan “chaletsbarvaux” hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, of de voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder “chaletsbarvaux” hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Gastank

Gelieve bij aankomst de gasmeter op de gastank te controleren. Staat de wijzer op 30 % of minder dan is het raadzaam “chaletsbarvaux” te verwittigen zodat op tijd gas kan besteld worden.

Roken

Er is een algemeen rookverbod in de vakantiewoning. Heb respect voor de medebewoners en de huurders die na u komen.

Eindschoonmaak bij vertrek

Het betalen van de opkuis is verplicht.Wij vragen om de chalet bezemschoon achter te laten .Dwz :
- Pannen, servies en bestek dienen afgewassen (vaatwasser) en terug op hun plaats gezet te worden. 
  Is de vaatwasser niet geleegd dan wordt er 15 euro aangerekend door de poetsvrouw.
- Barbecue en roosters na gebruik reinigen. Is die niet proper dan wordt er 15 euro aangerekend door de poetsvrouw.
- Alle prullenbakjes en vuilnisbakken in keuken, badkamers en toiletten leegmaken en reinigen.
- Alle huisvuil gescheiden (zoals voorgeschreven) in de duo-container werpen  volgens afvalbeleid van Durbuy/Barvaux. PMD, papier en karton naar containerpark brengen of meenemen naar huis.
- Glas kunt u naar de glascontainer brengen op de parking van Carrefour, SPAR of naar het containerpark richting Hotton.
- BBQ en rooster proper maken
- as uit  de houtkachel verwijderen
- hondenpoep opruimen  in de tuin..
- Alle ramen en buitendeuren afsluiten.  Gordijnen dicht doen.
- Alle binnendeuren open laten staan voor ventilatie.
- Koelkast(en)  legen en op " nul "zetten. De deur open zetten met eventueel een keukensponsje er tussen.
- De hoofdgaskraan en -waterkraan worden NIET afgesloten.
- In de winter de thermostaat op 5 C° zetten en alle elektrische verwarmingstoestellen op 'nul ' zetten.
- Steeds goed controleren of u niets vergeten hebt. ( gsm opladers, kleren, schoenen ,  …)
- Alle lakens moeten van de bedden ( donsdekenovertrek, hoeslaken en kussenslopen )  en verzameld worden in de inkomhal.

Het is prettig om binnen te komen in een nette chalet. Gelieve dan ook steeds respect te hebben voor de chalet en het materiaal. Bij het ontbreken of beschadiging van materiaal na uw verblijf zullen de nodige kosten van uw waarborg worden afgetrokken. Indien er bij aankomst discussie is, gelieve de poetsvrouw direct op te bellen, daarna hebt u geen verhaal meer.

Afval

Het afval moet gescheiden en gesorteerd worden. De stad Durbuy is uiterst streng qua afvalbeleid. Regelmatige controles zien erop toe dat de voorschriften nageleefd worden. Bij controles snijden ze zelfs de plastiek zakken open die vanuit de keuken komen. Indien de regels niet worden gerespecteerd schrijven ze boetes uit van 250€. Vandaar : “ Sorteren is de boodschap “. Composteerbare etensresten mogen in de kleine bak van de duo-container. Restafval in de grote bak.
Wat hoort er niet in thuis:
- glas -> glascontainer op parking van Carrefour, SPAR, DEMA
- papier en karton : -> zwarte container of terug meenemen naar huis
- plastiekflessen, tetrablik, blikjes enz -> 
zwarte container of volgens sticker duobak
Het ledigen van de container gebeurt op dinsdagmorgen. Indien de duo- bak MEER dan halfvol is gelieve hem buiten te zetten op maandagavond of bij vertrek.
Indien ' chaletsbarvaux ' naar het containerpark moet rijden of de duo-bak opnieuw sorteren om zo boete te vermijden dan wordt er 75€ afgehouden van de waarborg.

Gebruik van internet

“chaletsbarvaux” biedt GRATIS draadloos internet aan in de chalet. Is bestemt voor dagdagelijks gebruik.  Het maximaal verbruik voor een weekend is 4 GB, voor een midweek 5 GB en voor een week 9 GB.Bij overschrijding wordt er 3 euro/GB bij betaald met een minimum van 5 euro. “Chaletbarvaux” zal die afhouden van de waarborg en het bewijs van hogere verbruiksstatus doormailen.

Sauna 

De gebruiksaanwijzingen van de sauna vind je terug bij de sauna: volg die op.
Steeds douchen voor en na het gebruik.

Op handdoeken zitten/ liggen, ook handdoeken op de vloer leggen ( = onder je voeten)
Na het gebruik de sauna steeds reinigen, maar enkel met zuiver water. Nooit detergenten gebruiken . 

Annulering door de huurder

Elke annulering moet  per mail aan “chaletsbarvaux” worden gemeld. “chaletsbarvaux” brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
 - annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 15 euro administratiekosten
 - annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
 - annulering tussen de 59e en de 15e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
 - annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel vergoeding plaats vinden.

Is de oorspronkelijke boeking gebeurd via een andere site dan komt er nog eens 20% van de huurprijs bij, als vergoeding die " chaletsbarvaux" heeft moeten betalen aan die andere site.

Annulering door “chaletsbarvaux”

Indien door onvoorziene omstandigheden “chaletsbarvaux” een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en wordt het huurgeld terug betaald. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal “chaletbarvaux” bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Verantwoordelijkheid

“Chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige verstoring, of hinder tijdens het verblijf in de chalet, indien dit het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen. “chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan “chaletbarvaux” verantwoordelijk gesteld worden voor onderbreking van water , elektriciteit en gas indien dit het resultaat is van overmacht. “Chaletbarvaux “ wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, en voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis .De schommel mag enkel gebruikt worden door kinderen. “chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen.
Hondeneigenaars blijven volledig verantwoordelijk voor hun huisdier, ook als de hond ontsnapt uit de omheinde tuin.

Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een mail. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.

Algemeen

Degene die de huurovereenkomst afsluit is aansprakelijk voor alle betalingen. Tevens is hij aansprakelijk voor de door hem, medehuurders, huisdieren of eventuele gasten veroorzaakte schade, ook indien deze schade, na zijn vertrek uit de chalet, vastgesteld wordt. De chalet dient door de huurder en zijn medebewoners met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

Reserveren en prijs

Een reservering gebeurt via de website en na een bevestigende mail van “chaletsbarvaux” met een link naar ' huidige status' , Het is pas geldig vanaf het moment, dat “chaletsbarvaux” de helft van de vereiste waarborg heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning die hij heeft gehuurd. De geldige prijzen zijn enkel deze die op de website staan en in uw contract. Oude prijzen op reclamesites zijn niet meer geldig. De prijzen per chalet zijn berekend per weekend, midweek, week of voor periodes van bepaalde feestdagen . BTW is hier niet van toepassing. Bij het reserveren vragen we steeds om uw gegevens ( naam, adres, gsm en bankrekeningnummer waarop de waarborg mag teruggestort worden) in te vullen. Zo kan “chaletsbarvaux” het contract opmaken. De helft van de te betalen waarborg dient te gebeuren binnen de 8 dagen na contractdatum.

Betaling van de huurprijs en opzenden sleutels

Het volledig bedrag van de huurprijs plus de kosten en de opties, samen met de andere helft van de waarborg moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door “chaletsbarvaux” zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail krijgen met het verzoek het restant binnen de 3 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de huur door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. “Chaletsbarvaux” heeft dan het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient de  betaling van de volledige huurprijs, kosten en opties en de volledige waarborg direct gestort te worden. Indien de reservering binnen de 2 weken voor de aanvang van huurperiode plaats vindt , moet men het betalingsbewijs door mailen. Eén tot twee weken voor de huurperiode worden de sleutels met routeplan en laatste richtlijnen opgezonden.

Waarborg

Bij het reserveren van de huurperiode wordt dus de helft van de waarborg betaald binnen de 8 dagen na contractdatum. De andere helft wordt betaald binnen de 6 weken voor de huurdatum.Het bedrag van de waarborg staat op het huurcontract vermeld en wordt conform de wet binnen 2 weken na ontvangst van de sleutel teruggestort, verminderd met de kosten bij extreem hoog verbruik van gas/water/elektriciteit of van internet. De extra kosten om naar het containerparkt te gaan door  'chaletsbarvaux' en het herstel van eventueel geconstateerde schade aan de woning of het meubilair worden ook afgetrokken van de waarborg.

Laden van elektrische auto's

In de huurprijs is een normaal verbruik van elektriciteit voorzien. Het laden van elektrische auto’s valt niet onder ‘normaal verbruik’.
Het is dan ook verboden om aan de chalet een elektrische auto op te laden.
Bij vaststelling dat deze afspraak niet wordt nageleefd, zal een meerprijs van 0.70 euro/kWh aangerekend worden.
Op onderstaande link zijn laadpalen in de onmiddellijke omgeving te vinden https://nl.chargemap.com/map

Personen en huisdieren

De chalet voorziet slaapplaats voor 8 personen en een baby. Meer personen worden niet toegelaten. Zo ook geen tenten, caravans of motorhome. Indien dit aantal overschreden wordt, wordt er 25% van de huursom per extra persoon aangerekend en zal dat worden ingehouden van de waarborg.

Maximum 1 huisdier is welkom, maar we dulden geen dieren in zetels, stoelen of in de slaapkamers. Bij het vaststellen van een overtreding op deze regel zal “Chaletsbarvaux” 30 euro van de waarborg afhouden voor de extra kosten van de poetsvrouw.Hondenpoep in de tuin moet verwijderd worden.
We wijzen alle verantwoordelijkheid af wanneer een huisdier ontsnapt en ergens schade toe brengt. 
Honden dienen behandeld te worden tegen teken en vlooien!
Tijdens wandelingen, gelieve steeds de hondenpoep op te ruimen. 

Linnengoed

' Chaletsbarvaux ' zorgt  dat de bedden GRATIS gedekt zijn bij aankomt. Bij het boeken moet je het juiste aantal bedden opgeven. 2 weken voor vertrekdatum vraagt ' chaletsbarvaux' via mail om nog eens het juiste aantal opgegeven bedden na te zien.  
Bij het verlaten van de chalet wordt wel verwacht dat je het bedlinnen aftrekt en op het bed achterlaat.

Sleutel

De sleutel wordt 1 à 2 weken voor vertrek opgezonden. Je krijgt dan van " chaletsbarvaux" een mail met de mededeling dat de sleutel verzonden is en met de laatste richtlijnen over het gebruik van de chalet.Lees die aandachtig AUB om zo problemen te vermijden. Na jullie verblijf moet de sleutel terug opgezonden worden in een GEWATTEERDE enveloppe en AANGETEKEND.

Aankomst en vertrek

De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats op vrijdagavond vanaf 17u of maandagavond vanaf 17u tenzij anders is overeengekomen. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek op maandag- of vrijdagmorgen of om 20 u de zondagavond bij weekend verhuring (  tenzij anders afgesproken ).
De aankomst- en vertrekuren zijn steeds terug te vinden in het contract of ' huidige status'.
Bij te vroege aankomst  loop je het risico dat de chalet niet meer gepoetst zal worden en de schoonmaakkosten zal niet terug betaald worden .

Er mogen geen meubels verzet worden, dus ook geen bedden!

Alle losbladige informatie of informatie op de Internetsite betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw verstrekt. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal “chaletsbarvaux” de huurder hierover informeren, doch dan kan “chaletsbarvaux” hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, of de voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder “chaletsbarvaux” hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Gastank

Gelieve bij aankomst de gasmeter op de gastank te controleren. Staat de wijzer op 30 % of minder dan is het raadzaam “chaletsbarvaux” te verwittigen zodat op tijd gas kan besteld worden.

Roken

Er is een algemeen rookverbod in de vakantiewoning. Heb respect voor de medebewoners en de huurders die na u komen.

Eindschoonmaak bij vertrek

Het betalen van de opkuis is verplicht.Wij vragen om de chalet bezemschoon achter te laten .Dwz :
- Pannen, servies en bestek dienen afgewassen (vaatwas) en terug op hun plaats gezet te worden.
   Is de vaatwasser niet geleegd dan wordt er 15 euro aangerekend door de poetsvrouw.
- Barbecue en roosters na gebruik reinigen. Is die niet proper dan wordt er 15 euro aangerekend door de poetsvrouw.
- Alle prullenbakjes en vuilnisbakken in keuken, badkamers en toiletten leegmaken en reinigen.
- Alle huisvuil gescheiden (zoals voorgeschreven) in de duo-container werpen  volgens afvalbeleid van Durbuy/Barvaux. PMD, papier en karton naar containerpark brengen of meenemen naar huis.
- Glas kunt u naar de glascontainer brengen op de parking van Carrefour, SPAR of naar het containerpark richting Hotton.
- BBQ en rooster proper maken
- as uit  de houtkachel verwijderen
- hondenpoep opruimen  in de tuin.
- Alle ramen en buitendeuren afsluiten.  Gordijnen dicht doen.
- Alle binnendeuren open laten staan voor ventilatie.
- Koelkast(en)  legen en op " nul "zetten. De deur open zetten met eventueel een keukensponsje er tussen.
- De hoofdgaskraan en -waterkraan worden NIET afgesloten.
- In de winter de thermostaat op 5 C° zetten en alle elektrische verwarmingstoestellen op 'nul ' zetten.
- Steeds goed controleren of u niets vergeten hebt ( gsm opladers, kleren, schoenen ,  …)
- Alle lakens moeten van de bedden ( donsdekenovertrek, hoeslaken en kussenslopen )  en verzameld worden in de inkomhal.

Het is prettig om binnen te komen in een nette chalet. Gelieve dan ook steeds respect te hebben voor de chalet en het materiaal. Bij het ontbreken of beschadiging van materiaal na uw verblijf zullen de nodige kosten van uw waarborg worden afgetrokken. Indien er bij aankomst discussie is, gelieve de poetsvrouw direct op te bellen, daarna hebt u geen verhaal meer.

Afval

Het afval moet gescheiden en gesorteerd worden. De stad Durbuy is uiterst streng qua afvalbeleid. Regelmatige controles zien erop toe dat de voorschriften nageleefd worden. Bij controles snijden ze zelfs de plastiek zakken open die vanuit de keuken komen. Indien de regels niet worden gerespecteerd schrijven ze boetes uit van 250€. Vandaar : “ Sorteren is de boodschap “. Composteerbaar keukenafval mag in de kleine bak van de duo-container. Restafval in de grote bak.
Wat hoort er niet in thuis:
- glas -> glascontainer op parking van Carrefour, SPAR, DEMA
- papier en karton : -> zwarte container of terug meenemen naar huis
- plastiekflessen, tetrablik, blikjes enz -> zwarte container of volgens sticker duobak
Het ledigen van de container gebeurt op dinsdagmorgen. Indien de duo- bak MEER dan halfvol is gelieve hem buiten te zetten op maandagavond of bij vertrek.
Indien ' chaletsbarvaux ' naar het containerpark moet rijden of de duo-bak opnieuw sorteren om zo boete te vermijden dan wordt er 75€ afgehouden van de waarborg.

Gebruik van internet

“chaletsbarvaux” biedt GRATIS draadloos internet aan in de chalet. Is bestemt voor dagdagelijks gebruik.  Het maximaal verbruik voor een weekend is 4 GB, voor een midweek 5 GB en voor een week 9 GB.Bij overschrijding wordt er 3 euro/GB bij betaald met een minimum van 5 euro. “Chaletbarvaux” zal die afhouden van de waarborg en het bewijs van hogere verbruiksstatus doormailen.

Sauna 

De gebruiksaanwijzingen van de sauna vind je terug bij de sauna: volg die op.
Steeds douchen voor en na het gebruik.

Op handdoeken zitten/ liggen, ook handdoeken op de vloer leggen ( = onder je voeten)
Na het gebruik de sauna steeds reinigen, maar enkel met zuiver water. Nooit detergenten gebruiken . 

Annulering door de huurder

Elke annulering moet  per mail aan “chaletsbarvaux” worden gemeld. “chaletsbarvaux” brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
 - annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 15 euro administratiekosten
 - annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
 - annulering tussen de 59e en de 15e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
 - annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur. 
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel vergoeding plaats vinden.

Is de oorspronkelijke boeking gebeurd via een andere site dan komt er nog eens 20% van de huurprijs bij, als vergoeding die " chaletsbarvaux" heeft moeten betalen aan die andere site.

Annulering door “chaletsbarvaux”

Indien door onvoorziene omstandigheden “chaletsbarvaux” een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en wordt het huurgeld terug betaald. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal “chaletbarvaux” bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Verantwoordelijkheid

“Chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden  voor enige verstoring, of hinder tijdens het verblijf in de chalet, indien dit het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen. “chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan “chaletbarvaux” verantwoordelijk gesteld worden voor onderbreking van water , elektriciteit en gas indien dit het resultaat is van overmacht. “Chaletbarvaux “ wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, en voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis .De schommel mag enkel gebruikt worden door kinderen. “chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen.
Hondeneigenaars blijven volledig verantwoordelijk voor hun huisdier, ook als de hond ontsnapt uit de omheinde tuin.

Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een mail. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.

Algemeen

Degene die de huurovereenkomst afsluit is aansprakelijk voor alle betalingen. Tevens is hij aansprakelijk voor de door hem, medehuurders, huisdieren of eventuele gasten veroorzaakte schade, ook indien deze schade, na zijn vertrek uit de chalet, vastgesteld wordt. De chalet dient door de huurder en zijn medebewoners met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

Reserveren en prijs

Een reservering gebeurt via de website en na een bevestigende mail van “chaletsbarvaux” met een link naar ' huidige status' , Het is pas geldig vanaf het moment, dat “chaletsbarvaux” de helft van de vereiste waarborg heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning die hij heeft gehuurd. De geldige prijzen zijn enkel deze die op de website staan en in uw contract. Oude prijzen op reclamesites zijn niet meer geldig. De prijzen per chalet zijn berekend per weekend, midweek, week of voor periodes van bepaalde feestdagen . BTW is hier niet van toepassing. Bij het reserveren vragen we steeds om uw gegevens ( naam, adres, gsm en bankrekeningnummer waarop de waarborg mag teruggestort worden) in te vullen. Zo kan “chaletsbarvaux” het contract opmaken. De helft van de te betalen waarborg dient te gebeuren binnen de 8 dagen na contractdatum.

Betaling van de huurprijs en opzenden sleutels

Het volledig bedrag van de huurprijs plus de kosten, de opties en samen met de andere helft van de waarborg moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door “chaletsbarvaux” zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail krijgen met het verzoek het restant binnen de 3 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de huur door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. “Chaletsbarvaux” heeft dan het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient de  betaling van de volledige huurprijs, kosten en opties en de volledige waarborg direct gestort te worden. Indien de reservering binnen de 2 weken voor de aanvang van huurperiode plaats vindt , moet men het betalingsbewijs door mailen. Eén tot twee weken voor de huurperiode worden de sleutels met routeplan en laatste richtlijnen opgezonden.

Waarborg

Bij het reserveren van de huurperiode wordt dus de helft van de waarborg betaald binnen de 8 dagen na contractdatum. De andere helft wordt betaald binnen de 6 weken voor de huurdatum.Het bedrag van de waarborg staat op het huurcontract vermeld en wordt conform de wet binnen 2 weken na ontvangst van de sleutel teruggestort, verminderd met de kosten bij extreem hoog verbruik van gas/water/elektriciteit of van internet. De extra kosten om naar het containerparkt te gaan door  'chaletsbarvaux' en het herstel van eventueel geconstateerde schade aan de woning of het meubilair worden ook afgetrokken van de waarborg.

Laden van elektrische auto's

In de huurprijs is een normaal verbruik van elektriciteit voorzien. Het laden van elektrische auto’s valt niet onder ‘normaal verbruik’ via het stopcontact. 
Je kan je elektrische auto opladen aan onze laadpaal die naast de chalet staat door gebruik te maken van je betaalkaart.
Bij vaststelling van het opladen van de auto, niet via de laadpaal, zal een meerprijs van 1 euro/kWh aangerekend worden.

Personen en huisdieren

De chalet voorziet slaapplaats voor 8 personen en een baby. Meer personen worden niet toegelaten. Zo ook geen tenten, caravans of motorhome. Indien dit aantal overschreden wordt, wordt er 25% van de huursom per extra persoon aangerekend en zal dat worden ingehouden van de waarborg.

Maximum 2 huisdier is welkom, maar we dulden geen dieren in zetels, stoelen of in de slaapkamers .Ook op de 1ste verdieping zijn ze niet welkom. Bij het vaststellen van een overtreding op deze regel zal “Chaletsbarvaux” 30 euro van de waarborg afhouden voor de extra kosten van de poetsvrouw. Hondenpoep in de tuin moet verwijderd worden.
We wijzen alle verantwoordelijkheid af wanneer een huisdier ontsnapt en ergens schade toe brengt. 
Honden dienen behandeld te worden tegen teken en vlooien!
Tijdens wandelingen, gelieve steeds de hondenpoep op te ruimen. 

Linnengoed

' Chaletsbarvaux ' zorgt  dat de bedden GRATIS gedekt zijn bij aankomt. Bij het boeken moet je het juiste aantal bedden opgeven. 2 weken voor vertrekdatum vraagt ' chaletsbarvaux' via mail om nog eens het juiste aantal opgegeven bedden na te zien.  
Bij het verlaten van de chalet wordt wel verwacht dat je het bedlinnen aftrekt en op het bed achterlaat..

Sleutel

De sleutel wordt 1 à 2 weken voor vertrek opgezonden. Je krijgt dan van " chaletsbarvaux" een mail met de mededeling dat de sleutel verzonden is en met de laatste richtlijnen over het gebruik van de chalet.Lees die aandachtig AUB om zo problemen te vermijden. Na jullie verblijf moet de sleutel terug opgezonden worden in een GEWATTEERDE enveloppe en AANGETEKEND.

Aankomst en vertrek

De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats op vrijdagavond vanaf 17u of maandagavond vanaf 17u tenzij anders is overeengekomen. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek op maandag- of vrijdagmorgen of om 20 u de zondagavond bij weekend verhuring (  tenzij anders afgesproken ).
De aankomst- en vertrekuren zijn steeds terug te vinden in het contract of ' huidige status'.
Bij te vroege aankomst  loop je het risico dat de chalet niet meer gepoetst zal worden en de schoonmaakkosten zal niet terug betaald worden .

Er mogen geen meubels verzet worden, dus ook geen bedden!

Alle losbladige informatie of informatie op de Internetsite betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de voorzieningen is te goeder trouw verstrekt. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal “chaletsbarvaux” de huurder hierover informeren, doch dan kan “chaletsbarvaux” hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, of de voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder “chaletsbarvaux” hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.

Gastank

Gelieve bij aankomst de gasmeter op de gastank te controleren. Staat de wijzer op 30 % of minder dan is het raadzaam “chaletsbarvaux” te verwittigen zodat op tijd gas kan besteld worden.

Roken

Er is een algemeen rookverbod in de vakantiewoning. Heb respect voor de medebewoners en de huurders die na u komen.

Eindschoonmaak bij vertrek

Het betalen van de opkuis is verplicht.Wij vragen om de chalet bezemschoon achter te laten .Dwz :
- Pannen, servies en bestek dienen afgewassen (vaatwas) en terug op hun plaats gezet te worden.
   Is de vaatwasser niet geleegd dan wordt er 15 euro aangerekend door de poetsvrouw.
- Barbecue en roosters na gebruik reinigen. Is die niet proper dan wordt er 15 euro aangerekend door de poetsvrouw.
- Alle prullenbakjes en vuilnisbakken in keuken, badkamers en toiletten leegmaken en reinigen.
- Alle huisvuil gescheiden (zoals voorgeschreven) in de duo-container werpen  volgens afvalbeleid van Durbuy/Barvaux. PMD, papier en karton naar containerpark brengen of meenemen naar huis.
- Glas kunt u naar de glascontainer brengen op de parking van Carrefour, SPAR of naar het containerpark richting Hotton.
- BBQ en rooster proper maken
- as uit  de houtkachel verwijderen
- hondenpoep opruimen  in de tuin.
- Alle ramen en buitendeuren afsluiten.  Gordijnen dicht doen.
- Alle binnendeuren open laten staan voor ventilatie.
- Koelkast(en)  legen en op " nul "zetten. De deur open zetten met eventueel een keukensponsje er tussen.
- De hoofdgaskraan en -waterkraan worden NIET afgesloten.
- In de winter de thermostaat op 5 C° zetten en alle elektrische verwarmingstoestellen op 'nul ' zetten.
- Steeds goed controleren of u niets vergeten hebt ( gsm opladers, kleren, schoenen ,  …)
- Alle lakens moeten van de bedden ( donsdekenovertrek, hoeslaken en kussenslopen )  en verzameld worden in de inkomhal.

Het is prettig om binnen te komen in een nette chalet. Gelieve dan ook steeds respect te hebben voor de chalet en het materiaal. Bij het ontbreken of beschadiging van materiaal na uw verblijf zullen de nodige kosten van uw waarborg worden afgetrokken. Indien er bij aankomst discussie is, gelieve de poetsvrouw direct op te bellen, daarna hebt u geen verhaal meer.

Afval

Het afval moet gescheiden en gesorteerd worden. De stad Durbuy is uiterst streng qua afvalbeleid. Regelmatige controles zien erop toe dat de voorschriften nageleefd worden. Bij controles snijden ze zelfs de plastiek zakken open die vanuit de keuken komen. Indien de regels niet worden gerespecteerd schrijven ze boetes uit van 250€. Vandaar : “ Sorteren is de boodschap “. Composteerbaar keukenafval mag in de kleine bak van de duo-container. Restafval in de grote bak.
Wat hoort er niet in thuis:
- glas -> glascontainer op parking van Carrefour, SPAR, DEMA
- papier en karton : -> zwarte container of terug meenemen naar huis
- plastiekflessen, tetrablik, blikjes enz -> zwarte container of volgens sticker duobak
Het ledigen van de container gebeurt op dinsdagmorgen. Indien de duo- bak MEER dan halfvol is gelieve hem buiten te zetten op maandagavond of bij vertrek.
Indien ' chaletsbarvaux ' naar het containerpark moet rijden of de duo-bak opnieuw sorteren om zo boete te vermijden dan wordt er 75€ afgehouden van de waarborg.

Gebruik van internet

“chaletsbarvaux” biedt GRATIS draadloos internet aan in de chalet. Is bestemt voor dagdagelijks gebruik.  Het maximaal verbruik voor een weekend is 4 GB, voor een midweek 5 GB en voor een week 9 GB.Bij overschrijding wordt er 3 euro/GB bij betaald met een minimum van 5 euro. “Chaletbarvaux” zal die afhouden van de waarborg en het bewijs van hogere verbruiksstatus doormailen.

Sauna 

De gebruiksaanwijzingen van de sauna vind je terug bij de sauna: volg die op.
Steeds douchen voor en na het gebruik.

Op handdoeken zitten/ liggen, ook handdoeken op de vloer leggen ( = onder je voeten)
Na het gebruik de sauna steeds reinigen, maar enkel met zuiver water. Nooit detergenten gebruiken . 

Annulering door de huurder

Elke annulering moet  per mail aan “chaletsbarvaux” worden gemeld. “chaletsbarvaux” brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
 - annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 15 euro administratiekosten
 - annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
 - annulering tussen de 59e en de 15e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
 - annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur. 
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel vergoeding plaats vinden.

Is de oorspronkelijke boeking gebeurd via een andere site dan komt er nog eens 20% van de huurprijs bij, als vergoeding die " chaletsbarvaux" heeft moeten betalen aan die andere site.

Annulering door “chaletsbarvaux”

Indien door onvoorziene omstandigheden “chaletsbarvaux” een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en wordt het huurgeld terug betaald. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal “chaletbarvaux” bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Verantwoordelijkheid

“Chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige verstoring, of hinder tijdens het verblijf in de chalet, indien dit het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen. “chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan “chaletbarvaux” verantwoordelijk gesteld worden voor onderbreking van water , elektriciteit en gas indien dit het resultaat is van overmacht. “Chaletbarvaux “ wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, en voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis .De schommel mag enkel gebruikt worden door kinderen. “chaletsbarvaux” kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij ongevallen.
Hondeneigenaars blijven ook volledig verantwoordelijk voor hun huisdier, ook als de hond ontsnapt uit de omheinde tuin.

Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een mail. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet de huurder de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.